Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een (sociaal) veilige werkplek. Als werkgever voer je hier beleid op. Niet omdat het moet, maar vooral ook omdat een veilige werkplek belangrijk is voor het welzijn van je medewerkers en je organisatie en uiteindelijk kostenbesparend werkt. Onderdeel van dat beleid kan het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon zijn. 

De vertrouwenspersoon richt zich op twee pijlers: de Ongewenste Omgangsvormen (ook wel PsychoSociale Arbeidsbelasting genoemd) en Integriteit. Concreet betekent dat, dat de vertrouwenspersoon voorlichting, begeleiding en advies hierover geeft aan de medewerkers en de directie van de organisatie. 

 

Binnen het onderwijs, bedrijven, zorginstellingen en het MKB ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon en verzorg ik op verzoek trainingen en teambijeenkomsten.

 

Ongewenste Omgangsvormen

De sociaal veilige werkplek, zoals o.a. in de Arbowet beschreven, richt zich op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • pesten,
 • agressie en geweld,
 • discriminatie,
 • (seksuele) intimidatie en
 • machtsmisbruik

Stuk voor stuk redenen om je als medewerker niet langer (sociaal) veilig te voelen. Mogelijke gevolgen voor de medewerker die zich niet veilig voelt zijn piekeren, slecht slapen, collega's mijden, ziek worden of zelfs een burn-out krijgen. Er kunnen spanningen of conflicten op de werkvloer ontstaan. Zaken die je als werkgever graag wilt voorkomen. 

 

Integriteit

De tweede pijler waar de vertrouwenspersoon zich op richt is Integriteit. De vertrouwenspersoon Integriteit begeleidt medewerkers die onder andere diefstal, fraude, ernstige misstanden of inbreuk op het EU-recht vermoeden. Ernstige zaken die een organisatie diep kunnen raken. 

 

Onderzoekscommissie

Wanneer een of meerdere meldingen bij de vertrouwenspersoon en/of directie van je organisatie terechtkomen dan kan ervoor gekozen worden een onderzoek in te stellen. Er wordt dan een onderzoekscommissie samengesteld die volledig onafhankelijk is en op geen enkele manier betrokken is bij jouw organisatie. Er vindt zorgvuldig hoor en wederhoor plaats. Wil je meer informatie over de mogelijkheid van een onderzoek binnen jouw organisatie, neem dan contact op middels het contactformulier.

 

Stel, ik ben vertrouwenspersoon in jullie organisatie dan:

 • kunnen medewerkers, studenten, vrijwilligers en andere personen die bij uw organisatie horen mij rechtstreeks en vertrouwelijk benaderen;
 • begeleid ik ze bij een klacht of een melding;
 • geef ik voorlichting aan uw organisatie tijdens afgesproken momenten en op een overeengekomen wijze;
 • kan ik trainingen over diverse onderwerpen die een veilige werksfeer en omgang stimuleren verzorgen;
 • verzorg ik een jaarrapportage en adviseer ik het management en de organisatie;
 • word ik tijdens afwezigheid vervangen door collega's waar ik een vervangingsafspraak mee heb. Bijvoorbeeld Manon Erich, zij is tevens coach.