Mediation

Niemand ontkomt eraan. Verschillen van inzicht, stroeve gesprekken, ongemakkelijke situaties of een (dreigend) conflict. Je komt het ergens in je leven tegen. Vaak lukt het zelf een dergelijke situatie op te lossen maar soms heb je daar hulp bij nodig. Een conflict dat niet goed opgelost wordt, gaat 'onder je huid' zitten. Je gaat je langzaam afzonderen, slaapt slechter en wordt misschien zelfs ziek. Dat is echt heel naar voor jou en is zwaar voor je omgeving. 

MB is opgeleid in verschillende richtingen van mediation, de zogenaamde specialisaties, zoals arbeidsmediation, familiemediation, echtscheidingsmediation, onderwijsmediation en zakelijke mediation.

 

Liever geen mediation? Denk dan eens aan procesbegeleiding, een korte beschrijving vindt u op de pagina Overig Aanbod.

Je beslist zelf

Mediation kan jullie helpen elkaar beter te begrijpen en tot gezamenlijke afspraken en oplossingen te komen. Mediation, of bemiddeling, is een krachtig instrument waarbij je een conflict gezamenlijk en op een betaalbare manier kunt oplossen. Gezamenlijk, want je geeft een besluit niet uit handen en er wordt niet óver jullie beslist. Mediation gaat ervan uit dat jullie het conflict samen willen oplossen; er is commitment. De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft net als jullie, het commitment samen met jullie het probleem op te lossen. Je neemt vrijwillig deel aan een mediation. Vaak wordt aan het einde van de mediation een overeenkomst opgesteld waarin jullie gezamenlijke besluiten en afspraken zijn opgenomen.

Verschillende vormen en onderwerpen

Mediation kan ook ingezet worden om een conflict te voorkomen. Je maakt in dat geval samen voorafgaand aan een samenwerking afspraken over de stappen die je neemt als de samenwerking niet gaat zoals gepland. Als mediator help ik jullie die afspraken vast te leggen.

Ook in de privésituatie kan het nodig zijn afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat, bijvoorbeeld tussen buren, binnen een samengesteld gezin of wanneer je samen een taak als mantelzorger op gaat pakken.

Wanneer een (sluimerend) conflict leidt tot een ziekmelding en de bedrijfsarts adviseert eerst het conflict te bespreken, kan ik jullie hierbij ondersteunen. Samen om tafel gaan en achterhalen wat er nodig is om weer samen te kunnen werken, geeft rust en maakt ruimte om hier afspraken over te maken. 

Wanneer je mij benadert voor een mediation dan

  • Maken we afspraken over het proces en ontvangen jullie vooraf een prijsindicatie.
  • Het mediationtraject start in veel situaties met een individueel gesprek. 
  • Per mediationtraject zijn vaak 2-4 gezamenlijke gesprekken nodig om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen. Soms duurt het langer, dat bespreken we dan.
  • Mediationgesprekken vinden altijd op een neutrale plaats, bijvoorbeeld in een spreekkamer van een coachhuis of een voor beide partijen acceptabele spreekkamer in de werkomgeving. In overleg kiezen we een locatie die voor alle partijen past.