Mediation

Waar mensen samen zijn ontstaan soms verschillen van inzicht, stroeve gesprekken of ongemakkelijke situaties; een (dreigend) conflict. Vaak lukt het zelf een dergelijke situatie op te lossen en soms heb je daar hulp bij nodig. Een conflict dat niet goed opgelost wordt, gaat 'onder je huid' zitten. Je gaat je langzaam afzonderen, slaapt slechter en wordt misschien zelfs ziek. Dat is echt heel naar voor jou en is zwaar voor je omgeving. 

 

Liever geen mediation? Denk dan eens aan procesbegeleiding, een korte beschrijving vindt u op de pagina Overig Aanbod.

Je beslist zelf

Mediation kan jullie helpen elkaar beter te begrijpen en tot gezamenlijke afspraken en oplossingen te komen. Mediation, of bemiddeling, is een krachtig instrument waarbij je een conflict gezamenlijk en op een betaalbare manier kunt oplossen. Gezamenlijk, want je geeft een besluit niet uit handen en er wordt niet óver jullie beslist. Mediation gaat ervan uit dat jullie het conflict samen willen oplossen; er is commitment. De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft net als jullie, het commitment samen met jullie het probleem op te lossen. Je neemt vrijwillig deel aan een mediation. Vaak wordt aan het einde van de mediation een overeenkomst opgesteld waarin jullie gezamenlijke besluiten en afspraken zijn opgenomen.

Verschillende vormen en onderwerpen

Mediation kan ook ingezet worden om een conflict te voorkomen. Je maakt in dat geval samen voorafgaand aan een samenwerking afspraken over de stappen die je neemt als de samenwerking niet gaat zoals gepland. De  mediator helpt jullie die afspraken vast te leggen.

Of misschien ontstaat een probleem juist als je na een periode van ziekte re-integreert. Jullie hebben ieder een ander beeld bij dit traject. Doordat goede afspraken niet lukken, dreigt de re-integratie te stranden.

Mediation in de werkomgeving kan over zeer verschillende soorten van conflicten gaan.  Enkele situaties voor mediation bij MB zijn:

 • Arbeids- en organisatiemediation
 • Onderwijsmediation 
 • Mediation in de zorg
 • MKB
 • Preventieve mediation om handvatten voor de toekomst te hebben
 • Herstellen of maken van afspraken in persoonlijke situaties.
 • Re-integratie die stagneert 
 • Exit-mediation
 • Teamconflicten

Wanneer je mij benadert voor een (arbeids)mediation dan

 • Maken we afspraken over het proces en ontvangen jullie een prijsindicatie.
 • Het mediationtraject start in veel situaties met een individueel gesprek. 
 • Per mediationtraject zijn vaak 2-4 gesprekken nodig om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen. Soms duurt het langer, dat bespreken we dan.
 • Mediationgesprekken vinden altijd op een neutrale plaats, bijvoorbeeld in mijn spreekkamer in Leusden. In overleg kiezen we een locatie die voor alle partijen past.